2012. március 3., szombat

A Gordon módszer

Thomas Gordon A szülői eredményesség  tanulása c. könyve a konfliktushelyzetben nyertes-nyertes megoldásokhoz vezető utat tanítja a szülőknek.
Megtanít az én-közlésekre, a közléssorompók (1. utasítás, parancsolás, irányítás 2. figyelmeztetés, fenyegetés3. prédikálás, moralizálás 4. tanács, megoldási javaslatok 5. kioktatás, logikai érvelés 6. ítélkezés, kritizálás, hibáztatás 7. dicséret, egyetértés 8. kifigurázás, csúfolás, megszégyenítés, nevetségessé tétel
9. értelmezés, elemzés, diagnosztizálás 10. megnyugtatás, együttérzés, vigasztalás 11. vizsgálódás, kérdezõsködés, faggatózás 12. elterelés) elkerülésére. Az értő figyelem kifejezésére, helyes alkalmazására, és a konfliktusok megoldására ad használható tanácsokat. Minden fél számára a világos a megoldás szándéka, a résztvevők együttesen alakítják ki a megoldást, megállapodnak a lebonyolítás menetében, és később kiértékelik az új helyzetet.


A könyv előszavából:
A mai szülőknek az a legnagyobb gondja, hogy csak kétféle módot ismernek a családi konfliktusok kezelésére: holott konfliktus óhatatlanul felmerül minden szülő-gyerek kapcsolatban. Van, aki az „én nyerek - te veszítesz" módszert választja, van, aki a „te nyersz - én veszítek" változatot, mások pedig nem tudnak véglegesen dönteni a kettő között.
A P.E.T.-szülők meglepve hallják, hogy létezik más módszer is, mint a két „nyertes-vesztes" eljárás. A konfliktusmegoldás „vesztes nélküli" módszerének hívjuk ezt, és segítünk a szülőknek megtanulni, hogyan alkalmazhatják sikerrel; ez a P.E.T.-tanfolyamok egyik alapvető célja. És bár ezt a módszert már régóta használják különféle emberi kapcsolatok konfliktusainak megoldására, kevés szülőnek jutott régebben eszébe, hogy a gyerekeinél is alkalmazhatja ugyanezt.
Tanfolyamok:
Gordon &TA Gordon tréningek
László Erika: Tudatos Kommunikáció
Szendrei Edit: Szülői Eredményességi Tréning