2012. május 6., vasárnap

Miért folyik a játszma?

James Redfield:  Mennyei prófécia (újabb kiadásban Mennyei Látomás) c. könyvében  a kalandos utazás végére kilenc felismerés birtokába kerül a főhős.
A harmadik felismerés szól arról, hogy az emberek közötti versengés és küzdelem valójában az Energiáért folyik. A negyedik felismerés leírja a küzdelem módját, az emberi játszmákban egy Megfélemlítő áll szemben egy Szegény-énnel, vagy egy Vallató egy Zárkózottal. A játszmában mind a két fél energiát nyer a maga módján. A játszmát befejezni a játszma megnevezésével lehet. Ha tudatosítjuk magunkban, hogy akkor kerülünk energiahiányos állapotba, ha elveszítjük a kapcsolatot a Forrással, képesek leszünk a kapcsolatot újrateremteni, és az energiát önállóan megszerezni. Ennek módja, az ötödik felismerés szerint, hogy a Természetben keresünk valami olyat, aminek szépségében gyönyörködhetünk. Figyelmünket ráirányítva megváltozik tudatállapotunk, és energiatartalékaink feltöltődnek. Így képesek leszünk egymással játszmamentesen kommunikálni.

Mennyei Prófécia  - magyar oldal * levelezőlista * FelismerésekA tizenkettedik felismerés - blog